Vad glada vi blir att du vill bli observatör hos oss på Custitude

Läs gärna detta innan du börjar registrera dig som shopper!

Att vara med och skapa riktigt bra kundmöten, det är det roligaste vi vet. Vi är övertygade om att världen blir lite bättre om vi kan skapa möten som känns på riktigt.

Du kommer vara en del av detta. Vi samarbetar med flera kedjor och företag som vill utveckla sitt kundmöte i olika kanaler. Då är en viktig del att förstå vad man är bra på och vad som är utvecklingsbart, både på kedjenivå men även på enhetsnivå. För oss och våra kunder är det mycket viktigt att vi håller en hög kvalitativ nivå och levererar i tid.

Hur går det till? 

Du börjar med att "klicka här för att registrera dig" här nedan. När du fyllt i alla dina uppgifter inklusive ett projektavtal kommer vi gå igenom detta och sedan godkänna dig för att vara med i vår Shopperbas. 

När det sedan finns uppdrag som kan passa kommer du få en fråga och kan då, vid varje enskilt fall, tacka ja eller nej. När du sedan blivit tilldelad ett uppdrag (det kan ju vara fler som ansöker) kommer du få mer information för att kunna utföra uppdraget på bästa möjliga sätt. Tänk att det är ett kul extrajobb, vissa shoppers utför ganska många uppdrag varje månad ochandra bara gör några per år.

Vad betyder det att jag skriver på ett projektavtal?

Det betyder att du vill vara med i vår shopperbas och att du godkänner att vi frågar om du vill göra uppdrag. Det finns alltså inga krav och varje gång vi frågar om uppdrag kommer du få information om tid och ersättning. 

Våra förväntningar på dig är att du är:

  • Förberedd: Du läser och förstår instruktioner, har koll på datum och annat nödvändigt samt  att du planerar dina uppdrag.
  • Ansvarsfull: Du ser till att dina uppdrag utförs enligt plan och i tid. Du tar ansvar för att meddela om du får förhinder eller andra problem. Det är enkelt att komma i kontakt med dig, före/under och efter utförda uppdrag.
  • Pålitlig: Du förstår syftet med det du och Custitude gör, du är intresserad av resultaten och vill att kunden ska kunna utvecklas av dina svar. Genom dina välskrivna rapporter med konstruktiv och relevant feedback förstår du att ditt jobb hjälper Custitudes kunder att utveckla sina kundmöten.

Du kommer nu att få gå igenom några steg och fylla i information vi behöver för att du ska få erbjudande om uppdrag som kan passa dig samt information för ersättning.

Varmt välkommen att bli en del av Custitude!

Copyright Custitude.se                                            info@custitude.com                                  08-28 44 88 (m-f 8-17)